UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Cờ Thi Đua năm 2021 cho Công ty TNHH SX và TM Phúc Hưng

Ngày 31/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3517/QĐ-UBND về việc Tặng danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh” cho 52 tập thể đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021.

Là một trong 52 tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu toàn tỉnh, Phúc Hưng rất vinh dự được nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là giải thưởng cao quý nhất của tỉnh, tập thể được xét tặng “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” phải có phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, đạt các tiêu chuẩn:

  • Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc của tỉnh.
  • Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác thuộc tỉnh học tập.
  • Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. 
  • Nếu có tổ chức Đảng thì phải đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”; đối với đơn vị thuộc các thành phần kinh tế hoặc đơn vị sự nghiệp có thu phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động; thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường.